Regelmatig vroegen toeristen mij of wij met zekerheid kunnen zeggen dat de plaatsen die wij bezochten daadwerkelijk de plaatsen waren waarover wij lezen in de Bijbel. Mijn antwoord was steeds: “Voor zover als we nu weten is dat zo, maar nieuwe archeologische opgravingen kunnen hier verandering in brengen”.

Zo was het ook met onze bezoeken aan de plaats die in het Nieuwe Testament Gethsemane genoemd wordt. Deze Bijbelse plaats naast de Kidron vallei en tegenover de Leeuwenpoort is een van de meest bezochte plaatsen voor toeristen en pelgrims. Een van de grote problemen bij een bezoek aan Gethsemane was het in- en uitstappen van de bus met groepen toeristen, aangezien parkeren daar niet altijd eenvoudig is. Toen de moderne kerk afgebouwd werd in 1924, was er nog niet zoveel verkeer en waren er zeker geen parkeerplaatsen nodig. Door de coronatijd zijn er geen bezoeken mogelijk en om die reden besloot men dat het eindelijk tijd was om dit probleem op te lossen. Men wilde een voetgangerstunnel onder de hoofdweg aanleggen. In de Kidron vallei begon men te graven, en al snel vonden de archeologen Dr. Amit Reém en David Yeager, die in samenwerking met het Franciscaanse Bijbelstudie centrum gingen graven, een onbekende kerk uit de 6e eeuw met een mozaïeken inscriptie ter herinnering aan een overleden persoon. Dit wees al op de historische waarde van de opgraving. Hoe groot was hun verbazing toen een paar meter van de kerk, in de tunnel die men maakte een gat onder de grond tevoorschijn kwam waar men een ritueel bad (Mikveh) uit de 1e eeuw vond.

Als ik met groepen op deze plaats kom, lees ik meestal het gedeelte uit Matteus 26:36 voor: “Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd”. De naam Gethsemane betekent in het Hebreeuws oliepers. Om olie of wijn te maken moest men rein zijn, daarom is het bijna vanzelfsprekend dat, naast een oliepers, er ook een ritueel bad zal zijn. Er zal na de opgravingen een bezoekerscentrum gebouwd worden, en de tunnel onder de hoofdweg zal de mogelijkheid bieden om zonder de weg over te steken Gethsemane te bezoeken. Dit is de eerste keer dat er echt iets uit de tijd van Jezus op deze plaats gevonden is. Nu is het wachten nog op de oliepers uit die tijd…..