Een van de meest interessante recente archeologische vondsten uit de tijd van het koninkrijk Judah bevindt zich in Tel Lachish, de stad die na Jerusalem misschien wel de belangrijkste stad in het Judeagebergte was. De heuvel waar verschillende opgravingen zijn gedaan, wordt nu gereed gemaakt door de Natuur en Nationale Park autoriteiten voor bezoekers. Om de loop van de historie te verduidelijken voor toeristen, zoals de Bijbel het ons vertelt en de archeologische opgravingen ons laten zien, worden er vele visuele modellen tentoon gesteld. Een voorbeeld van een dergelijk model is de rij ijzeren stoelen, waarbij elke stoel een andere koning van Juda voorstelt en de hoogte van de stoel de relatieve lengte van de heerschappij van die koning voorstelt. De stoelen staan op chronologische volgorde.

Er zijn meerdere belangrijke opgravingen gedaan op de plaats, zoals bijvoorbeeld een poort en scherven met een opschrift. Deze scherven zijn al in 1935 gevonden in de poort, en dragen de naam “de Lachish brieven. Door de inscripties op de scherven leren wij meer over de angst van de inname door Nebukadnezar in de tijd van koning Jojachin. Op een van de brieven staat geschreven: “We bewaren (kijken uit naar) de vuurseinen van Lachish zoals U ons opgedragen heeft, maar we zien de seinen van Azeka al niet meer”. Azeka (zie 1 Sam 17:1) lag zelfs nog dichter bij Jerusalem. De brieven werden waarschijnlijk naar de legeroverste van Lachish gestuurd vanuit een andere plaats en leren ons over de benauwde situatie in die tijd.

De plaats bevindt zich 2km zuidwaarts op weg 3415 van af nummer 35. De weg die van Jerusalem en Hebron afdaalt westwaarts richting de kust.