20 minuten rijden ten zuidoosten van Jerusalem bevindt zich een van de meest bijzondere historische en archeologische vondsten uit de Romeinse tijd in Israël: het Herodion. Het Herodion is vernoemd naar koning Herodes de Grote. Koning Herodes de Grote was door de Romeinen aangewezen als heerser over Judea. In het jaar 40 voor de jaartelling streed hij in de omgeving van het Herodion tegen de Parthen. Rond het jaar 22 tot 15 voor de jaartelling bouwde hij een burchtpaleis, dat wij vandaag kennen als het Herodion, wat diende als vluchtplaats voor zijn familie.

Voor zijn dood heeft koning Herodes besloten om de berg met het paleis om te bouwen tot zijn eigen mausoleum, waarvoor hij het grootste gedeelte van het paleis vernielde en de berg bekleedde met een extra laag stenen. Tijdens de eerste (70 n.C.) en de tweede (135 n.C.) opstand van de Joden tegen de Romeinen, zijn de berg en de waterreservoirs in de berg gebruikt als vluchtoord voor Joodse groepen.

De eerste opgravingen van het Herodion vonden plaats in de jaren 30 en 70 van de 20e eeuw, maar het was Prof. Ehud Netzer die in het begin van de 21e eeuw de belangrijkste opgravingen en vondsten maakte. Hij is ter plaatse verongelukt, nadat hij het graf van Herodes, het mausoleum en het privétheater ontdekte.

In de “viproom” van Herodes boven het theater zijn o.a. prachtige fresco’s en stucco bewerkingen te zien. Vandaag kan men hier een prachtig klank- en lichtspel bewonderen. De oorspronkelijke trap naar het paleis kan men vandaag belopen, een bijzondere trap van 120 treden verrijkt met fresco’s.

Het paleis is omringd door een dubbele buitenmuur. Tussen de twee muren loopt een gang. Op dit moment is men bezig deze gang uit te ruimen, en men stuit op bijzondere vondsten. Zo is onder andere een wijnkelder gevonden.

De Herodiaanse eetzaal werd in de tijd van de Joodse opstand tegen de Romeinen gebruikt als een synagoge en in de tuin van Herodes vond men een ritueel bad. Het graf van Herodes is na 30 jaar zoeken in 2007 gevonden. Archeoloog Netzer begreep toen dat, om religieuze redenen, het graf van Herodes niet op de top en ook niet aan de voet van de berg kon zijn. Men heeft het graf halverwege de berg gevonden.

Het Herodion ligt in gemengd Israëlisch-Palestijns gebied. Het is aangeraden het bezoek met een gids te doen.