In tegenstelling met wat vele mensen denken is de “Davidstad” niet binnen de oude stadsmuren maar buiten, ten zuid-oosten van de huidige stadsmuren van Jerusalem. Het is een van de meest interessante plaatsen om te bezoeken, maar voor de gidsen een van de moeilijkste plaatsen omdat de informatie over de plaats de hele tijd verandert door het feit dat er nog steeds archeologische opgravingen worden gehouden en nieuwe vondsten gedaan worden.

Bijvoorbeeld: als men tien jaar geleden dacht dat de plaats 3100 of 3200 jaar oud is, spreekt men nu over vondsten van zeker 3800 jaar terug. Opgravingen zijn al begonnen in het eind van de negentiende eeuw en gaan nu nog steeds door.

Een van de interessante onderwerpen is: hoe werd het water van de Gihon bron in de Kidron vallei vroeger  de stad in gebracht. Niet minder dan vier verschillende watersystemen zijn vandaag te zien en door twee ervan kan men ook lopen. Een ander interessant onderwerp is: wat is er vandaag nog te zien van de stad die koning David ingenomen heeft en herbouwd, zoals wij in de Bijbel lezen.

Men begint het bezoek meestal met een bijzonder goede 3D film die ons een goed idee geeft over hoe het er misschien uit zag. Vanaf het dak begint men de woorden te begrijpen van de psalmist; “Jerusalem is omringd door bergen”, want vanaf die plek ziet men de contouren van Jerusalem uit die tijd. In een van de opgravingen heeft men ook vondsten uit de tijd van de profeet Jeremia aan getroffen, die zo te zien ter plaatse in een put ook gevangen gehouden werd.

Een van de vondsten is ook een gedeelte van de Siloam vijver zoals o.a. ook in het Nieuwe Testament voor komt. Meer vondsten uit de Herodiaanse tijd, de tijd dat de tweede tempel nog bestond, zijn nu al te zien en nog meer wordt op gegraven in deze tijd.

De rondleiding is aangeraden te doen onder begeleiding van een erkende gids van het ministerie van Toerisme, speciaal omdat er zo veel verandert. De plaats is ook geschikt voor kinderen, maar ouders moeten goed op hun kinderen letten. Het lopen door de water tunnel uit de tijd van Koning Hizkia is een hele ervaring, maar het water kan soms 80 cm hoog staan. Het is mogelijk om tegen betaling aan te sluiten bij een Engels sprekend gezelschap. De plaats is open van zondag tot donderdag van af 8:00 tot 17:00 en op vrijdag van 8:00 tot 13:00 In de winter sluit men een uur eerder.