Ten zuiden van Sichem en de Romeinse stad Neapolis (Nablus) ligt de berg Gerizim. Deze berg ligt op 886 meter boven de zeespiegel in een gebied dat wij kennen van vele Bijbelverhalen. Zo trok Abraham door dit gebied toen hij aan kwam in Kanaän en bouwde een altaar voor de Heer (Genesis 12:6). Zijn kleinzoon Jaacov (Jakob) woonde in dit land, hier vond het verhaal plaats van de ontering van Dina door Sichem (Genesis 34) en werd Jozef hier verkocht door zijn broers nadat zij hem in de put hebben gegooid (Genesis 37). Daarnaast kennen we de berg Gerizim en de berg Ebal van de zegeningen en vervloekingen (Deuteronomium 27). Het is voor zowel Joden, Moslims, als Christenen een belangrijke religieuze plaats.

Naast de berg Gerizim ligt een dorp waar een bijzondere gemeenschap woont: de Samaritanen. Volgens de Samaritanen is de berg Gerizim ook de berg Moria, de Tempelberg en de plaats waar Abraham op de proef werd gesteld om Izaäk op te offeren. Er werd in de vijfde eeuw voor Christus door Sanballat, de gouverneur van het Samaria gebied in die tijd, een tempel gebouwd op de berg. Deze tempel is aan het einde van de tweede eeuw voor de jaartelling vernietigd en later is er een kerk gebouwd op de ruïnes van de tempel.

De Samaritanen bestaan nog steeds, en geloven nog steeds in de Heiligheid van de berg Gerizim. Hun religie bestaat uit vier belangrijke grondregels: (1) het geloof in één God, (2) het geloof in een profeet, Mozes, (3) het geloof in één Heilig boek, de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, en (4) het geloof in één Heilige plaats, de berg Gerizim. Zij vieren alle feesten zoals ze in de Torah beschreven zijn. Drie keer per jaar, met de Joodse feestdagen, gaan zij de berg Gerizim op voor de bedevaart naar de Heilige plaats, zoals in de Torah geschreven, en zij voeren nog steeds het Pesach offer ritueel uit, in tegenstelling tot de mainstream Joodse traditie, die dit al niet meer doen sinds de destructie van de Tempel in Jerusalem.

Vandaag de dag kunt u de opgravingen van de kerk en de Heilige plaats van de Samaritanen op de top van de berg zien. Daarnaast is er een interessante film waarbij de rijke historie van de plaats en het gebied wordt uitgelegd. Een natuurlijk mag u bezoek aan het Samaritaanse dorp niet missen als u hier in de omgeving bent!