Vroeger als we langs het meer van Galilea reden lieten we de locatie van wat Magdala zou kunnen zijn zien. Hetzelfde Magdala dat de woonplaats zou kunnen zijn van Maria uit het Nieuwe Testament. In 2009 is men begonnen met een archeologische opgraving. Behalve huizen met rituele baden met voorwerpen uit de eerst eeuw, vond men ook een ruïne van een synagoge uit de eerste eeuw m.a.w. uit de tijd van Jezus. Midden in de hoofdzaal vond men een steen waar o.a. een zevenarmige kandelaar, een typisch Joods symbool is was uitgebeiteld.

Vandaag staat op deze plaats een hotel, een religieus centrum en kan men de opgravingen bezoeken. Deze unieke plaats trekt veel pelgrims de laatste jaren.