*2 dagen Judea en Samaria kan ingepast worden in een andere reis.

**Dit programma is alleen mogelijk van zondag t/m donderdag . 

Dag 1

Wij zullen deze dag besteden aan Samaria. Wij vertrekken uit Jerusalem en bezoeken het uitzichtpunt van Bet El, vanwaar wij het zuidelijke gedeelte van Samaria en Jerusalem kunnen zien. Bet El is de plaats waar Jacob droomde over de engelen die de ladder op en neer gingen. Wij rijden door historische Joodse en Arabische dorpen en het klassieke landschap van Samaria en arriveren in het Bijbels en hedendaags Shilo. Het Tabernakel heeft hier 369 jaar gestaan. Wij bezoeken het kleine museum over de Tabernakel, wij zien de opgravingen van Shilo, en zien de mooie klank en beeld show in de toren van waar men het uitzicht op de opgravingen heeft. In de middag gaan we de berg Gerizim op voor het uitzicht over Bijbels Sichem, wat vandaag de dag Nablus heet. Van hier kunnen we het graf van Jozef zien en de kerk waar men de plaats aanwijst waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette. Na een bezoek aan de Samaritanen en een rit door de moderne stad Ariël keren we terug naar Jerusalem.

Dag 2

Deze dag zullen wij besteden aan het Judea. Wij rijden naar het zuidelijkste punt van Jerusalem en hebben uitzicht over Bethlehem en de Herdersvelden. Via de Jerusalemse wijk Har Choma arriveren wij voor een bezoek aan de imposante opgravingen van het Herodion, een van de paleizen van koning Herodes en de plaats waar Herodes begraven is. Dan rijden we naar het opgebouwde Etzion blok.  Hier gaan we de indrukwekkende klank en licht uitleg over de historie van de plaats mee maken.

Na een rit over de “aarstvadersweg” gaan we door het Judeagebergte naar Kiryat Arba en Hebron. Hier willen we een bezoek aan de historische Spelonk van Machpela brengen, de plaats waar Abraham, Izaäk, Jacob, Sara, Rivka en Lea zijn begraven en volgens de Joodse traditie ook Adam en Eva. Via Shefela en de tunnels gaan we terug naar Jerusalem.